Malarz – Tapeciarz II Stopnia

Celem kursu jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności malrskich i tapetowania.

Na kursie nauczysz się:

Malowanie farbą klejową

Malowanie farbą olejną

Malowanie farbą emulsyjną

Malowanie techniką krzemianową i kazeinową

Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych

Transportowanie, magazynowanie, składowanie materiałów budowlanych

Wykonywanie powłok lakierniczych